Interactive Flying Screen là công nghệ sử dụng màn hình tương tác để người dùng có thể tự do di chuyển các nội dung từ màn hình lên màn chiếu lớn/màn LED chỉ bằng 1 cử chỉ hất tay đơn giản.

Interactive Flying Screen cho phép khách hàng trực tiếp, chủ động tìm hiểu về sản phẩm nên sẽ ghi nhớ lâu hơn về thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp. Là một giải pháp giới thiệu sản phẩm hấp dẫn, mới lạ, dễ dàng ghi dấu ấn ngay từ lần đầu tiếp xúc với khách hàng, Interactive Flying Screen có thể ứng dụng trong đa dạng các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là pitching, thuyết trình sự kiện.